Аз съм  бременна, която от самото начало на бременността си съм в болнични. Какви документи трябва да приготвя и къде да ги подам за да ми бъде отпусната парична помощ, а също така съм необвързана?

Относно правото за получаване на майчинство по реда на КСО се обърнете към дирекция ИО / рубрика "Трудово право на Република България"/.

При невъзможност майката да получава майчинство по реда на Кодекса за социално осигуряване, тя има право на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца. При положения, че отговаряте на необходимите условия, имате право на еднократна помощ при бременност, месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година. Всички български майки имат право на еднократна помощ при раждане на дете. За повече информация се обърнете към дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама