Докато съм била в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст щатът ми е бил съкратен. Работодателят ми предлага друга позиция, но на по-ниска заплата.

Съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, когато майката, която ползва отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете се върне на работа поради изтичане на отпуска или поради прекъсване на ползването му, има право да заеме същата длъжност или друга равностойна на нея и да се възползва от всяко подобряване на условията на труд, на което би имало право, ако не беше в отпуск. Ако считате, че работодателят Ви нарушава разпоредбите на закона, можете да се обърнете към Комисията за защита от дискриминация. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама