Майчинство и договор с изпитателен срок

Печат
Петък, 23 Април 2010 17:44

Работя на изпитателен срок 6 месеца. Договора изтича на 10 януари 2010. Бременна съм във 2 месец. Ако сега им кажа, дали ще ми подновят договора, за да мога да си ползвам майчински.

От запитването Ви не става ясно дали сте сключила срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ или сте сключила трудов договор със срок за изпитване на основание чл. 70, ал. 1 от КТ, поради което Ви уведомяваме следното: Ако трудовият Ви договор е сключен със срок за изпитване, то съществува възможност на основание разпоредбата на чл. 71, ал. 1 от КТ, до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, да може да прекрати договора без предизвестие.

От преценката на Вашия работодател зависи /ако срокът за изпитване е уговорен в негова полза/ дали ще се възползва от тази възможност. В случай, че трудовият договор не бъде прекратен до изтичане на срока за изпитване, той се смята за окончателно сключен /чл. 71, ал.2 от КТ/. Това означава, че не е необходимо договорът Ви да бъде „подновен”, тъй като той е безсрочен. В случай обаче, че трудовият Ви договор е срочен, той се прекратява с изтичане на уговорения срок, без която и да е от страните да дължи предизвестие. В този случай също от преценката на работодателя зависи дали ще Ви предложи да сключите нов трудов договор. Уведомяваме Ви, че в 52 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство /т.е. при прекратяване на трудовия договор/ през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане, на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50, който е 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии: