Баща ми е на 57 години и има 20 години трудов стаж 2-ра категория. Не му достигат 3 месеца осигурителен стаж.  Може ли да работи допълнително по 4 часа на ден, за да се осигури тези 3 месеца ?

Съгласно § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване до 31 декември 2010 г. включително лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 68, но не по-рано от 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд. Необходимият сбор от осигурителен стаж и възраст за мъжете е 100.

Задължителното законово изискване е навършената възраст и минимум 15 години при условията на втора категория труд, както и сбор от осигурителен стаж и възраст за мъжете – 100. Може да се предполага, че баща Ви в момента работи по основен трудов договор и запитването е относно възможността той да работи по допълнителен трудов договор – 4 часа на ден, с оглед “набиране” на осигурителен стаж с оглед предстоящо пенсиониране. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 9, ал. 8, т. 1 от КСО зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по- благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. Тъй като преценката дали дадено лице отговаря на изискванията за пенсиониране по § 4, ал. 1 се прави от органите на НОИ и пенсиите се отпускат с разпореждане на длъжностното лице в съответното ТП на НОИ, то по конкретно зададения въпрос консултация и информация можете да получите в съответното ТП на НОИ. ЛТ/ / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама