Имам ли право на месечна социална помощ при следната ситуация: Живея с майка си която е 50 % инвалид с 115 лв пенсия аз съм безработен и нямам никакви доходи Имам ТЕЛК решение 34 %, минал съм на НЕЛК и чакам тяхното решение. Имаме едно жилище и то е на майка.

Необходимо е да имате минимум 9-месечна непрекъсната регистрация като безработен, за да можете да кандидатствате за месечна социална помощ.

Ако след излизане на решението на НЕЛК, процентът ТНР е по-висок от 50, можете да кандидатствате за месечно подпомагане без да се изисква регистрация като безработен. До тогава можете да се обърнете към дирекция "Социално подпомагане" по постоянния Ви адрес, където да се консултирате относно възможността за отпускане на еднократна помощ. / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама