Коя трябва да бъде датата на започване на работа след ползване на отпуска за отглеждане на дете до 2 годишна възраст - датата на навършване на 2-те години или първият ден след навършването на двете годинки?

Разпоредбата на чл. 164 КТ регламентира правото на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Това означава, че отпускът изтича в деня, на който детето навършва 2-годишна възраст, т.е. самата дата, на която детето навършва възрастта се включва в отпуска.  / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

 

Реклама