Синът ми е 1-ва група инвалидност. За дата на инвалидизация е определена годината на раждане. Телковото решение и издадено на 01.06.2009 год.А той е роден на 13.09.2002.От кога трябва да ми бъдат изплатени помощите по ЗИХУ -от датата когато е издадено решението или със задна дата

Съгласно чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания за правопораждащи се считат; - влизането в сила на Закона за интеграция на хората с увреждания - от 01.01. 2005 г. - наличие на искане за отпускане на месечна добавка, в това число за минало време, т.е. подаване на молба по реда на чл. 43 от ЗИХУ се погасява в срок от три години, считано от края на месеца за който се отнася, при условие, че са налице горепосочените обстоятелства. / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама