В Закона за ивтергация на хората с увреждания и правилника за неговото прилагане няма фиксиран подобен срок. Указано е единствено, че молбата за отпускане на помощта трябва да бъде подадена до 1 месец след приключване на балнеолечението. / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама