Имаме служителка, която беше в отпуск за бременност, раждане, отглеждане на 1-во и непосредствено след това 2-ро дете. Към 01.09.09г., когато се върна на работа имаше не ползван платен годишен отпуск 60 дни /съответно за 2007, 2008 и 2009год./ До края на 2009г. служителката ползва 21 дни платен отпуск за предходната година. Има ли право работодателят да предостави не ползвания платен годишен отпуск за предишните години без нейно съгласие, кога и на какво основание. 

В чл.173, ал.4 от Кодекса на труда са изрично предвидени случаите, при които работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие и те са: по време на престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители както и в случаите, когато работникът след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага. / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

 

Реклама