Право на отпуск за отглеждане на дете съгласно чл. 164, ал. 3 КТ

Печат
Вторник, 09 Март 2010 16:01

Съгласно чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда, отпускът по ал. 1 (отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст) със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение. Съгласно чл. 46, ал.1-3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 164, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) или на лицата, посочени в чл. 164, ал. 3 КТ. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. ЕКБ / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

Подобни статии: