Има ли право да се изплати наследствената (последна) пенсия в пълен размер на лице предоставило удостоверение за наследници, в което фигурират подаващия молбата и починал наследник. Не е ли длъжен служителя от НОИ да изиска удостоверение и за починалия наследник?

Съгласно чл. 80, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване право на наследствена пенсия имат децата, преживелият съпруг и родителите. Пенсиите се отпускат с разпореждане на длъжностното лице в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Консултация и информация можете да получите в съответното ТП на НОИ. КС / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама