Инвалид с 85% доказана инвалидност и претърпяна операция на тазобедрена става през последния месец на какви социални помощи има право? Какви документи са му необходими? 

Лицето може да кандидатства за отпускане на еднократна помощ. За целта е необходимо да подаде молба в дирекция "Социално подпомагане" по постоянния си адрес, към която да приложи документи, удостоверяващи разходите по проведеното лечение. / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори
 

Реклама