През периода на този отпуск имате право на обезщетение по реда на чл. 48а, съгласно който осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат (общо) 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

В случай, че по време на ползване на отпуска за бременност и раждане работодателят не поднови трудовият Ви договор, трудовото правоотношение ще се прекрати. От момента на прекратяването на трудовото Ви правоотношение ще продължите да получавате обезщетение на основание чл. 52 от КСО, съгласно който при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50 - (до изтичане на периода от 410 календарни дни). ЕКБ" / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

 

Реклама