Ако детето ми навършва 2 год. на 15.02.2010г, позовавайки се на чл.164.ал.1 от коя дата трябва да е заповедта ми за връщане работа

Съгласно чл. 164, ал.1 от КТ, след използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете. С навършване на 2 год. възраст на детето, отпускът се прекратява. Майката следва да се яви на работа на следващия ден, в случая на 16.02.2010г / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

 

Реклама