Дъщеря ми е родена 1996г с увреждане на отделителната система но поради неинформираност се явихме на ТЕЛК  2009г и решението е с дата на инвалидизация датата на раждане29 авг. 1996г като ни казаха че ще ни изплатят полагащите и се суми до тук от социални грижи обаче ни изплатиха 3 г назад а за останалите години отказват редно ли е това и какво да правим

Съгласно чл.43 от Закона за интеграция на хората с увреждания за право пораждащи се считат три обстоятелства: - влизането на Закона в сила, т. е. 01.01.2005 г.; - наличие на трайно увреждане, установено от органите на медицинската експертиза на работоспособността. Датата на инвалидизиране се определя едновременно с установяване на процента намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация. В тази връзка правото възниква с влизането в сила на Закона, при условие, че към момента е установена степен на увреждане; - наличие на искане за отпускане на месечна добавка, в това число и за минало време, т.е. подаване на молба по реда на Правилника за прилагане на Закона. Правото на месечна добавка по чл.43 от ЗИХУ се погасява в срок от три години, считано от края на месеца, за който се отнася, при условие, че са налице горепосочените обстоятелства. / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама