Ако прехвърля отпуска по чл. 164, ал.1 от к.т.  на бащата , имам ли право на обезщетение като работеща майка

Само когато не се ползва или се прекъсне ползването на отпуска по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, майката има право на обезщетение по чл. 54 от Кодекса за социалното осигуряване.

Съгласно чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда, в случаите, когато не се ползува отпуск по ал. 1 /отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст/ или лицето, което ползува такъв отпуск, прекъсне неговото ползуване, на майката (осиновителката), ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване. Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от КСО, майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 52а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване. ЕКБ / Министерство на труда и социалната политика - Въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама