Започна приема на документи за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги”. Работниците и служителите, за които е установено непълно работно време, могат да кандидатстват за изплащане на компенсации в размер до 120 лв. за срок не повече от 4 последователни месеца в рамките на една календарна година.

В срок до 27 януари т. г. работодателят трябва да предостави комплект документи в бюрото по труда по месторабота на лицата.

Подробна информация може да бъде получена в бюрата по труда в страната и на интернет страницата на Агенцията по заетостта – www.az.government.bg.

Подобни статии:
 

Реклама