Правителството реши да бъде удължен от 3 на 4 последователни месеца срокът, в който работниците и служителите, преминали на непълно работно време заради кризата, могат да получават обезщетения в размер на 120 лв.

Мярката се предприема с цел запазване на заетостта, а финансирането по нея се осигурява в рамките на средствата, предвидени в Националния план за действие по заетостта. За 2010 г. те са 3 млн. лв. и с тях ще бъдат подпомогнати 6250 души, преминали на непълно работно време.

На базата на натрупания опит и в съответствие с предложенията на социалните партньори, се предлага усъвършенстване на процедурата за обявяване и класиране на декларациите на работниците и служителите, преминали на непълно работно време.

Промените предвиждат още лицата, на които ще се изплаща компенсацията, да декларират, че няма да участват през календарната година в обучение по схемата „Адаптивност”, финансирано със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси”. / bcci.bg

Подобни статии:
 

Реклама