Трудова медицина - Полезни връзки

ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ НА ТРУДА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СДРУЖЕНИЕ НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Регистър на службите по трудова медицина, съгласно чл. 25г, ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (05.03.2012г.) - Свали файл

СЛУЖБИ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Евро - Булмедик Служба по трудова медицина, извършваща оценка на риска. адрес: 9010 Варна, ж.к. Чайка, бл. 30 вх.А ет.2 ап. 5, тел.: +359 89 8394397
http://www.eurobulmedic.com/

Алфей Оценка на риска. Измерване факторите на работната среда. адрес: 1202 София, кв. Сточна Гара, ул. Тимок No.20 офис 4, тел./факс: +359 2 9311762

Дани - Мед Консулт Консултации и изготвяне на пълна документация касаеща ЗБУТ. адрес: 1734 София, ж.к. Студентски град, бл. 58 вх.В ап. 214, тел.: +359 88 8822271

"Тиймпревент" Безопасност и здраве при работа. Обучения. адрес: 1606 София, ж.к. Красно село, ул. 20-ти април No.19 ет.1, тел.: +359 2 4830305, тел./факс: +359 2 8529647
http://www.teamprevent.bg/

Мулти Инженеринг Служба по трудова медицина. адрес: 3000 Враца, бул. Никола Войводов No.7 , тел.: +359 88 7846920
http://www.multi-eng.com/

РВП Консулт Служба по трудова медицина. адрес: 1303 София, ул. Антим I No.69-71 , тел.: +359 2 9310050, +359 87 8299123
http://www.rvpconsult.com/

Озирис Н Служба по трудова медицина - обслужване и консултации. адрес: 8000 Бургас, бул. Иван Вазов No.6 вх.А, тел.: +359 87 8934722
http://ozirisn.24ex.com/

Канет Консултации по безопасност и здраве при работа. адрес: 8000 Бургас, ж.к. Изгрев, ул. Лермонтов No.37 , тел.: +359 88 9639639, тел./факс: +359 56 826165
http://www.kanetbg.com/

СТС Инженеринг Оценка на риска, медицински прегледи, консултации, обучения. адрес: 1618 София, бул. Цар Борис III No.215 ет.7 офис 10, тел.: +359 2 9556199, +359 88 7452955
http://www.ctc-bg.com/

Театом СТМ - оценки на риска, лабораторни измервания, сертификати. адрес: 8001 Бургас, п.к.555, ул. Странджа No.32 вх.А ет.1, тел.: +359 56 813250
http://www.teatom.info/

Симолид 2001 Служба по трудова медицина. адрес: 1271 София, кв. Илиянци, бул. Рожен No.41 , в сградата на Елпром ЗЕМ, тел.: +359 88 8641357, +359 2 9383129
http://web.hit.bg/simolid/

Синергия 1 Служба по трудова медицина. Оценка на риска. адрес: 1373 София, ж.к. Красна поляна 2, бл. 223 вх.А ет.2 ап. 4, тел.: +359 2 8281494, +359 87 8425824
http://www.sinergia1.info/

Галимед Служба по трудова медицина. адрес: 1592 София, ж.к. Студентски Град, ул. Хан Крум No.3 , тел.: +359 88 8726005, +359 89 5434116
http://www.galimed.net/

Феникс Трейдингс Оценка на риска, здравни досиета, обучение, прегледи. адрес: 1309 София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 247 вх.Б ап. 11, тел.: +359 2 8333588, тел./факс: +359 89 6893548
http://fenixtradings.hit.bg/htmlfiles/fenix_home.html

Д-р Илия Рупов Служба по трудова медицина. адрес: 8804 Сливен, п.к.41, тел.: +359 88 7312264, тел./факс: +359 44 622320
http://www.stm-sliven.eu/

Мед Консулт Служба по трудова медицина. адрес: 4000 Пловдив, ул. Васил Друмев No.2 , тел.: +359 32 625293, +359 88 9863010
http://www.medcons.hit.bg/

С и М Превент Служба по трудова медицина, безопасност и здраве при работа. адрес: 4006 Пловдив, бул. Цариградско шосе No.51 ет.2 офис 208, в сградата на Успех ССБ, тел.: +359 87 8103674
http://www.sim-prevent.com/

Веца ОТ Варненски експертен център за анализи и организация на труда адрес: 9000 Варна, ул. Братя Миладинови No.53А , тел.: +359 52 650095, факс: +359 52 650090

ЕФ Контрол Лазур - независим орган за контрол вид А. адрес: 4000 Пловдив, бул. Руски No.15 ет.1 офис 7 и 8, тел.: +359 32 653489
http://oka-lazur.hit.bg/

Бурмекс - ЛБ Оценка на риска, консултации, обучение, медицински прегледи. адрес:
1303 София, ул. Цар Симеон No.89 ет.3, тел.: +359 2 8326065, факс: +359 2 8321149
http://www.burmex-lb.com/

ИСА - Милениум 3 Служба по трудова медицина. адрес: 4000 Пловдив, ул. Полк. Сава Муткуров No.36 , тел.: +359 32 942454
http://isa-millenium.com/

В - Плюс Служба по трудова медицина. адрес: 1618 София, п.к.73, бул. Христо Ботев No.48 стая 405, тел.: +359 2 9819674, +359 87 8563330
http://www.v-plus.biz/bg/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Служба по Трудова Медицина - Митра Срем Комплексно обслужване съгласно ЗЗБУТ. Оценка на риска. Мерки за отстраняване и намаляване на риска и безопасността при работа адрес: 1734 София, ж.к. Студентски град, бл. 57, тел.: +359 88 6691768, +359 2 8689717

Ивоникс Консулт Консултации и изготвяне на пълна документация, касаеща ЗБУТ. Служба по трудова медицина. Безопасност на труда. адрес: 1507 София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 148 ап. 53, тел.: +359 87 8272999, +359 2 4900361, +359 2 8452635
http://www.ivoniks-consult.hit.bg/

Дари 100 Службата по трудова медицина към Дари 100 е пререгистрирана в Министерство на здравеопазване под No. 029-1 от 01.04.2008г. адрес: 1680 София, кв. Красно село, ул. Ястребец No.25 вх.А ет.5 ап. 24, тел.: +359 2 8591976, +359 89 9777356
http://www.dari100.com/

Медик Консулт Служба по трудова медицина. Пререгистрирана в МЗ под №051-1 от 10.04.2008. адрес: 1507 София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 148 ап. 53, тел.: +359 87 8272490, +359 2 4900361, тел./факс: +359 2 8452635
http://www.medik-konsult-ltd.hit.bg/

СТМ Дасян СТМ Дасян е пререгистрирана в МЗ под No 131-1 от 23.04.2008. адрес: 1407 София, кв. Лозенец, бул. Джеймс Баучър No.51 ет.11 офис 1101, тел.: +359 2 9635240, +359 88 8822014, +359 2 8970835

Превенция 2004 Службата по трудова медицина предлага комплексно обслужване по договор, обхаващащо наблюдение, анализиране на работните места адрес: 1527 София, ул. Панайот Волов No.6 , тел.: +359 2 8437903, +359 88 8732120
http://www.prevencia2004.com/

Санамедика Службата по трудова медицина. адрес: 8000 Бургас, ул. Граф Игнатиев No.7 , тел.: +359 56 828326, +359 88 9683649
http://www.sanamedika.bg/

Есперекс Оценка на риска, курс по първа помощ, промоция на здравето. адрес: 4023 Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 81 вх.Б ап. 34, тел.: +359 87 8330047
http://www.esperex.eu/

Гранд Медикъл Лицензирана служба по трудова медицина. адрес: 9000 Варна, ул. Македония No.95 ет.4 офис 14, тел./факс: +359 52 698787
http://www.grandmedical.org/

Укассо Трейдинг Служба по трудова медицина. адрес: 1000 София, ул. Георги С. Раковски No.86 вх.А ет.4 ап. 11, тел.: +359 2 9890606
http://stm-ukasso.com/home

СТМ Медеко - Експерт Трудова медицина. адрес: 9003 Варна, п.к.52, 9000 Варна, ул. Васил Априлов No.12 , до лятно кино Тракия, тел.: +359 52 605228
http://www.medeco-expert.com/

СТМ Плюс Всички услуги в областта на трудовата медицина и консултации адрес: 1700 София, ж.к. Студентски град, ул. Иван Багрянов No.19 офис 5, тел.: +359 2 8680511
http://www.trudova-medicina-bg.com/

Икономикс - М Трудова медицина. Технически надзор. Орган за контрол. адрес: 5400 Севлиево, ул. Стефан Пешев No.101А ет.1, тел.: +359 675 83000
http://www.ikonomiks.com/

СТМ Анели Медико - Консулт Служба по трудова медицина. адрес: 7000 Русе, ул. Иван Вазов No.12 офис 1, тел.: +359 88 4299480
http://www.aneli-bg.net/

СТМ Авалон Служба по трудова медицина, оценка на риска, прегледи. адрес: 9000 Варна, ул. Найден Геров No.1 , тел.: +359 52 610694
http://avalon-stm.com/

Ви Ем Пи - Медикъл Регистрирана фирма за трудова медицина с лиценз. адрес: 5800 Плевен, ул. Димитър Константинов No.11 бл. Априлов вх.Б ет.1 ап. 24, тел.: +359 88 5555708
http://www.medical-bg.com/

НовелМед Служба по трудова медицина. Оценка на риска и прегледи. адрес: 5100 Горна Оряховица, ул. Генерал Гурко No.13 вх.Б ет.1, тел.: +359 88 7227288
http://novelmed.bg/

Хеспа Център за здравословни и безопасни условия на труд. адрес: 4400 Пазарджик, ул. Константин Величков No.1 ет.1 стая 1-2, Хотел Елбрус, тел.: +359 88 7885464, тел./факс: +359 34 442070
http://www.hespa-bg.com/

Труд и Здраве Служба по трудова медицина, орган за контрол на ФРС и ЕМП. адрес: 8800 Сливен, ул. Димитър Пехливанов No.2 ет.3, тел./факс: +359 44 625176
http://www.trudizdrave.com/

ЗФ ЗдравеОценка на риска, измервания на факторите на работната среда. адрес: 1202 София, бул. Княгиня Мария Луиза No.92 ет.2, тел.: +359 2 8317164, факс: +359 2 9312286
http://www.bgstm.com/

ЕТ - КО Служба по трудова медицина. Пълно обслужване. адрес: 1408 София, ул. Бурел No.41А , тел.: +359 2 9520398, +359 88 8691803
http://www.stm.etko.info/

СТМ - Консулт Служба по трудова медицина, софтуер за СТМ, ОПЛ, СИМП. адрес: 6100 Казанлък, ул. Георги Бенковски No.10 офис 5, тел.: +359 88 8872770, тел./факс: +359 431 62134
http://www.ctmconsult.net/

Егиут - Пловдив Комплексно обслужване в областа на безопасността на труда. адрес: 4000 Пловдив, ул. Трайко Китанчев No.9 , тел.: +359 32 641944
http://elot.hit.bg/

Ефект Контрол Измервания на физични фактори на работната и битова среда. адрес: 1225 София, кв. Орландовци, ул. Петър Б. Величков No.38 , тел.: +359 2 8401065, +359 2 8394909
http://efekt-kontrol.hit.bg/

Транс Мед Консулт Служба по трудова медицина. Орган за контрол от вида С. адрес: 4017 Пловдив, ул. Арх. Камен Петков No.12 , в сградата на ТПК Марица, тел.: +359 88 5819074, +359 32 622635
http://trans-med-consult.hit.bg/

Медико - Консулт Център по трудова медицина. адрес: 1517 София, ж.к. Васил Левски В, бл. 22 вх.Б ап. 21, тел.: +359 2 9468349, +359 88 8236883
http://www.medikoconsult.com/

Цитолаб Служба трудова медицина. адрес: 5000 Велико Търново, ул. Филип Тотю No.11 вх.А ап. 2, тел.: +359 88 8131801
http://cito.hit.bg/

СТМ Профимед Служба по трудова медицина. адрес: 8600 Ямбол, ул. Елена Янкова No.18А , тел.: +359 46 665273, +359 46 666160
http://www.profimed-bg.hit.bg/

СТМ Оптима Комплексно обслужване на фирми по ЗЗБУТ. адрес: 4400 Пазарджик, офис 121, Хотел Тракия, тел.: +359 89 6866986, тел./факс: +359 32 446216
http://stm-optima.hit.bg/

Тамади Всички дейности по ЗЗБУТ, оценка на риска, обучение. адрес: 7500 Силистра, ул. Симеон Велики No.12 ет.1 ап. 2, тел.: +359 86 823204, +359 89 9868079
http://www.tamadi.hit.bg/

МК Джи Ди Ен Груп Служби по трудова медицина. Медицински центрове адрес: 1113 София, ж.к. Изток, ул. Антон П. Чехов No.12 бл. 87 вх.А ет.2 ап. 8, тел.: +359 2 9712956, тел./факс: +359 2 8704903
http://www.gdngroup.net/gdn_anons.html

Здравословно Лицензирана служба по трудова медицина. адрес: 1632 София, ж.к. Овча Купел 2, тел.: +359 89 8680625, +359 2 5812625

Лот Консулт СТМ лабораторни измервания - сертификати, оценки на риска. адрес: 1000 София, п.к.752, 1612 София, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход No.16 , тел.: +359 2 9172930, тел./факс: +359 2 9172917

Ел Масри Служба по трудова медицина. адрес: 8000 Бургас, ул. Оборище No.98 , тел.: +359 56 812985, факс: +359 56 812986
http://www.el-masri.org/

Национален център по хигиена медицинска екология и хранене Служба по трудова медицина. адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов No.15 ет.4 ап. 21, тел.: +359 2 9541300, факс: +359 2 9541277

Рагон Служба по трудова медицина. адрес: 1330 София, ж.к. Красна поляна, бл. 105 вх.А ет.3 ап. 10, тел.: +359 2 8295751, +359 89 8792256
http://www.need.bg/r.php?i=6081
http://www.ragonood.hit.bg/

Свети Панталеймон Служба по трудова медицина. адрес: 1463 София, ул. Княз Борис I No.21 , тел.: +359 2 9179470, +359 2 9179480
http://www.medicinabg.com/

СТМ Сана Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. адрес: 5500 Ловеч, бул. България No.49 бл. Спартак 1 вх.В ап. 10, тел.: +359 88 8977280
http://stm-sana.hit.bg/

Стройинвестхолдинг Служба по трудова медицина. адрес: 1606 София, бул. Дамян Груев No.29 , тел./факс: +359 2 4224179
http://www.stroyhold.com/stm_1.htm

Виртуоз Груп Корпорейшън Служба по трудова медицина. адрес: 1202 София, ул. Чумерна No.37 , тел.: +359 2 9832346

Ню Уърлд Орган за контол от вид С. адрес: 1517 София, ж.к. Васил Левски В, бул. No.22 вх.Б ап. 21, тел.: +359 88 8236883, +359 2 9468349

Омега Контрол Орган за контрол - измервания по безопасност на труда. адрес: 9000 Варна, ул. Добротица No.20 , тел.: +359 88 7442020, тел./факс: +359 52 648300

Ортолаб Служба по трудова медицина. адрес: 1606 София, ул. Св. Георги Софийски No.3 , тел.: +359 88 8969850

СТМ Медико - Русе Извършва оценка на условията на труд на работното място. адрес: 7000 Русе, ул. Николаевска No.14 ет.3 офис 6, тел.: +359 82 826391

СТМ ЕЛОТ София Служба трудова медицина. адрес: 1421 София, ж.к. Лозенец, ул. Църноок No.8 вх.1 ет.1 офис 1, партер, тел.: +359 2 9635681

Родопа Експерт Служба по трудова медицина. адрес: 4900 Мадан, п.к.35, ул. Обединение No.36 ет.1, тел.: +359 308 2161, тел./факс: +359 308 2551

Джанида - 369 Служба по трудова медицина. адрес: 1336 София, ж.к. Люлин 6, бул. Джавахарлал Неру No.28 , Силвър център ТОБ 95, тел.: +359 88 7590908, +359 2 8256906

Салве Служба по трудова медицина. адрес: 8000 Бургас, бул. Константин Фотинов No.1Б , тел.: +359 89 7801777

СТМ - Плюс Извършва услуги в областта на трудовата медицина. адрес: 1799 София, ж.к. Младост 2, бл. 241 ап. 34, тел.: +359 2 773886

Алфа Медика Служба за трудова медицина. адрес: 1632 София, ж.к. Овча Купел 2, бл. 31 вх.А, тел.: +359 88 8499714, +359 32 642874

Метроном ПС Лабораторна и изпитателна станция. адрес: 1111 София,

бул. Ситняково No.71 ет.2 ап. 6, тел.: +359 2 8438790, факс: +359 2 9445074

Жужа 95 Служба по трудова медицина. Оценка на риска. адрес: 9010 Варна, кв. Васил Левски, ул. Д-р А. Железкова No.17 , тел.: +359 88 6522533

СТМ 2008 Служба по трудова медицина. Извършва оценка на риска. адрес: 5800 Плевен, ул. Генерал Колев No.19А ет.2 офис 2, тел.: +359 88 8235948, +359 87 8325948

Хармония Служба по трудова медицина. адрес: 5500 Ловеч, ул. Трети март No.57 , тел.: +359 89 8677254

Здравен Фонд Свети Георги Комплексно обслужване по трудова медицина съгласно ЗЗБУТ. адрес: 1124 София, ул. Хан Омуртаг No.2 ет.1, тел.: +359 2 9804939

Виктория 19 Служба по трудова медицина. адрес: 1407 София, ж.к. Лозенец, ул. Любата No.7 , тел.: +359 2 9734137

Център по Охрана на Труда Цялостно обслужване по охрана на труда. адрес: 9000 Варна, ул. Доспат No.33 ет.1 офис 1, тел.: +359 52 624344

Здраве Служба по трудова медицина. адрес: 2300 Перник, кв. Христо Смирненски, бл. 4, тел.: +359 76 600803

Ита Илиеви и Сие Служба по трудова медицина. адрес: 5800 Плевен, ул. Генерал Колев No.19 , тел.: +359 88 8235948

Манус Вита Служба по трудова медицина. адрес: 9000 Варна, бул. Съборни No.24 ет.3, тел.: +359 52 612153

Омега СТ Служба по трудова медицина. адрес: 4000 Пловдив, бул. Хаджи Димитър No.34 , тел.: +359 32 650571

Кас Служба за трудова медицина. адрес: 1330 София, ж.к. Красна Поляна 1, бл. 132А, тел.: +359 88 6457037, +359 2 8294857

Пития Служба по трудова медицина. адрес: 1750 София, ж.к. Младост 1, бл. 28 вх.В ет.4 ап. 47, тел.: +359 2 8846298

СТМ - Медикус 2005 Служба за трудова медицина. адрес: 4400 Пазарджик, ул. Константин Величков No.8 , тел./факс: +359 34 446396

Здраве - Д-р Здравкова Служба по трудова медицина. адрес: 1233 София,

ж.к. Банишора, ул. Опълченска No.100 вх.А ап. 14, тел.: +359 87 8710635

Медикал Груп 2100 Служба по трудова медицина. адрес: 4400 Пазарджик, ул. Хан Крум No.5 ет.2, тел.: +359 34 444016, +359 88 8928305

Саникотрейд Служба по трудова медицина. адрес: 1111 София, кв. Гео Милев, ул. Светлоструй No.18 , тел.: +359 2 9434442, +359 88 8584170

Медиконсулт Служба по трудова медицина - обслужване, оценка на риска. адрес: 9000 Варна, ул. Александър Рачински No.20 ет.2 офис 3, тел.: +359 87 8105533, тел./факс: +359 52 600066

Подобни статии:
 

Реклама