Програми и проекти, предназначени за младежи:

Програма “Старт на кариерата”

Проект за младежи, напуснали училище

Проект "Професия - Призвание"  

Програми и проекти, в подкрепа на хората с увреждания:

Национална програма  “Асистенти на хора с увреждания”

Национална програма за заетост и обучение на хора с Трайни увреждания

Национална програма "Социални услуги в семейна среда" 

Програми и проекти, предназначени за насърчаване на заетостта и повишаване на пригодността за заетост:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГОРА”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА В ПОДКРЕПА НА МАЙЧИНСТВОТО

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА РОМИ

ПРОЕКТ „УЧИТЕЛИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ И ВАКАНЦИЯ”

ПРОГРАМА „ЗАЕТОСТ НА УЧИТЕЛИ В ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ"

Национална програма “Помощ за пенсиониране”

Национална програма “Мелпомена”

Национална програма "Нова възможност за заетост"

проект "оптимизъм"

Проект "Професионално обучение на аниматори в Североизточен и Северозападен райони"

програма "ескулап"

Програми и проекти, предназначени за насърчаване предприемачеството:

Национална ПРОГРАМА “Кредит без лихва за хора с увреждания”

Проект "Фамилни центрове за деца"

Проект "Пак ще успеем"

Проект "Собствен бизнес - смяна на професията"  

Програми и проекти, предназначени за преодоляване на регионалните различия :

Договор за заетост по регионални програми / ПРОЕКТИ

Регионална програма за осигуряване на заетост в община Самоков

Регионална програма за заетост в община Трън

Програма "Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и улични настилки в община Котел"

Програма "Родители в подкрепа на деца със специфични образователни проблеми" общини Сливен, Нова Загора и Котел

Програма "Поддържане на пътищата от четвъртокласна пътна мрежа на община Твърдица"

Програма "Поддържане сервитута на четвъртокласната републиканска пътна мрежа на територията на община Нова Загора"

Програма "Осъществяване на общополезни дейности - 2009" община Тунджа

Програма "Създаване на разсадник за цветя и на цветни алеи в град Генерал Тошево"

Програма "Безопасни пътища" община Крушари

Програма "Да се върнем отново на работа" община Шумен

Програма "Съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство" община Велики Преслав

Програма "Китна община Долни чифлик" община Долни чифлик

Програма "Ръка за ръка - да помогнем заедно" община Аврен

Програма "Регионална програма за заетост" община Бяла

Програма "Община Аксаково - утре" община Аксаково

Програма "Заедно ще успеем" община Белослав

Програма "Почистване на речно корито, отводнителни канали и дерета" община Девня

Програма "Ангажираност в културно образователните дейности в община Горна Оряховица"

Програма "Училище за социална компетентност" община Лясковец

Програма "Шанс за безработните" община Вълчедръм

Програма "Работа за всеки" община Пазарджик

Регионална програма за заетост община Смолян

Програма "Изграждане и поддържане на зелените системи" община Алфатар

Програма "Заетост на неактивни хора с увреждания на пазара на труда" община Опака

Програма "Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и улични настилки" община Кюстендил

Програма "Насърчаване на заетостта сред дългосрочно безработните лица и лицата, които от началото на 2009 г. ще отпаднат от системата на социално подпомагане" община Якоруда

Програма "Насърчаване на заетостта сред дългосрочно безработни лица" община Симитли

Програма "Изграждане на информационно - консултативен център в с. Кирково" Община Кирково

Програма "Регионален исторически музей гр. Стара Загора - пазител на историческото самосъзнание" община Стара Загора

Програма "Регионална библиотека "Захарий Княжески" гр. Стара Загора - път към душевността на старозагорци" община Стара Загора

Програма "Възстановяване на зелени площи и междублокови пространства в община Тополовград с участието на безработни отпаднали от социално подпомагане" община Тополовград

"Инвестираме в работната сила за доброто на хората" община Стамболово

Програма "Читалище "Искра", село Димитровче, община Свиленград - духовно огнище за съхранение на традицията" - община Свиленград

Програма "Народно читалище "Просвета" - пазител и разпространител на богато културно и просветно наследство - община Свиленград

Програма "Осигуряване на заетост на продължително безработните и лицата над 50 години" община Маджарово

Програма "Шанс за безработните млади хора на Димитровград" община Димитровград

Програма "Създаване на зеленчукова градина" община Крумовград

Програма "Заетост на безработни и обезкуражени лица" община Крумовград

 

Агенция по заетостта
Подобни статии:
 

Реклама