Тарифи

46 Тарифа за таксите, които се събират от агенцията за малки и средни предприятия
47 Тарифа за таксите, които се събират по закона за лова и опазване на дивеча
48 Тарифа за таксите, които се събират за издаване на лицензни за дейности по закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
49 Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на културата по закона за държавните такси
50 Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на икономиката по закона за държавните такси
51 Тарифа за таксите, които се събират в системата на комитета за използване на атомната енергия за мирни цели съгласно закона за използване на атомната енергия за мирни цели
52 Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост
53 Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет
54 Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект
55 Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност
56 Тарифа за акцизите
 
Страница 4 от 4

Най - четено:

Реклама