Тарифи

31 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта
32 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
33 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
34 Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси
35 Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
36 Тарифа N 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта и съобщенията
37 Тарифа NO 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
38 Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост
39 Тарифа за таксите, събирани от националния статистически институт по закона за статистиката
40 Тарифа за таксите, събирани от агенцията по заетостта по закона за чужденците в Република България
41 Тарифа за таксите, събирани от агенцията за надзор върху застраховането и хазарта по закона за застраховането и по закона за хазарта
42 Тарифа за таксите, които се събират от държавната агенция за осигурителен надзор
43 Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и горите
44 Тарифа за таксите, които се събират от националната ветеринарномедицинска служба по закона за ветеринарномедицинската дейност
45 Тарифа за таксите, които се събират от комисията за защита на конкуренцията по закона за защита на конкуренцията, закона за обществените поръчки и закона за концесиите
 
Страница 3 от 4

Най - четено:

Реклама