Внасяне на суми за закупуване на документация по обявени обществени поръчки, както и суми за гаранция за участие по обявена процедура

Печат

Във връзка с промяната на обслужващата банка на Агенция по вписванията, считано от 04.03.2008г., сумите за закупуване на документация по обявени обществени поръчки, както и сумите за гаранция за участие по обявена процедура (съответно гаранция за изпълнение при сключен договор в резултат на проведена процедура), следва да се превеждат по банкова сметка на Агенция по вписванията, както следва:

  1. За закупуване на документация: ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон „Бачо Киро” с (BAE код IORT 8112) IBAN: BG73IORT81123100006401

  2. За гаранция за участие или гаранция за изпълнение при сключен договор: ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон „Бачо Киро” с (BAE код IORT 8112) IBAN: BG91IORT81123300006400