От 01.12.2010 г. Агенция по вписванията използва нови банкови сметки, както следва:

BG52 CREX 9260 3114 5495 01 – Транзитна сметка, обслужва регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите

BG36 CREX 9260 3114 5494 01 – Транзитна сметка, обслужва Търговски регистър

BG21 CREX 9260 3114 5487 01 – Транзитна сметка, обслужваща Имотен регистър

 ТБ „ТОКУДА БАНК” АД, Офис „Централно управление” гр. София, п.к.1612, ул. „Ами Буе” № 84, BIC код: CREXBGSF

При попълване на преводно нареждане / вносна бележка за плащане от/към бюджета в поле „основания за плащане”е необходимо да се попълни с думи регистъра за който се отнася таксата / такса Булстат , такса Търговски регистър или такса Имотен регистър /.

Физическите и юридическите лица внасят дължимите суми за извършваните услуги от Агенция по вписванията САМО по банков път.

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама