ТАКСИ ЗА НОВИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Лица обикновенна услуга до 30 дни бърза услуга до 3 работни дни експресна услуга до 8 работни часа

такси за издаване на лична карта

Първа лична карта за лица на възраст 14-16 г. (валидна 4 години) безплатно безплатно не се издава
На лица на възраст 16-18 г. и всяка следваща при лица на възраст 14-18г. 7 14 35
На лица на възраст 18-58 г. (валидност 10 г.) 10 20 50
На лица на възраст 58-70 г. (безсрочна) 6 12 30
На лица на възраст над 70 г. безплатно безплатно не се издава
На лица с I-ва, II-ра и III-та група на инвалидност 1 2 5

такси за издаване на паспорт

Първи паспорт на лица до 14 г. 7 14 35
Следващ паспорт на лица до 14г. 15 30 75
На лица на възраст 14-58 г. 30 60 150
На лица на възраст 58-70 г. 15 30 75
На лица на възраст над 70 г. 7 14 35
На лица с I-ва, II-ра и III-та група на инвалидност 2 4 10

такси за издаване на свидетелство за управление на МПС

На лица на възраст до 58 г. 18 36 не се издава
На лица на възраст над 58 -70 г. 8 16  
На лица на възраст над 70 г. безплатно не се издава не се издава
 

Най - четено:

Реклама