Такси на Пътна полиция

Печат

Първоначална регистрация на ново ППС:

Първоначална регистрация на употребявано ППС:

Промяна в регистрацията без промяна на регистрационния номер:

В определени случаи към таксите по т.3 се заплаща и такса за идентификация на превозното средство - 6.00 лв.

Промяна в регистрацията с промяна на регистрационния номер:

Транзитна регистрация:

За издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС - 9,00 лв.

За издаване на удостоверение с данни за собственост на ППС - 3,00 лв.

За ползване на временен регистрационен номер от фирма - 680,00 лв.

Допълнителни такси за право на ползване на регистрационен номер за автомобил:

Заплащането на услугите е в съответствие с Тарифа № 4 – Раздел V за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси и определените цени на регистрационните табели от производителя.

Забележка: В гореописаните такси не са включени комисионните на обслужващите банки.

Подобни статии: