ТАРИФА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България

ТАКСИ, които се събират от Патентното ведомство за поддържане действието на патенти за полезни модели, съгласно § 6 на Постановление № 87 от 17 април 2007 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на ТАРИФАТА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България

ТАРИФА за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, ДВ бр. 2/2001, в сила от 01.01.2001 г.

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама