Осигуряване. Осигурителни вноски. Пенсии, обществено осигуряване

Осигуряване и осигурителни вноски. Здравно и социално осигуряване. Право на пенсия. Зачитане на осигурителен стаж. Получаване на обезщетения. Престой в чужбина и здравно осигуряване.

76 Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
77 Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз
78 Превръщане на осигурителния стаж към трета категория
79 Възможности за закупуване на осигурителен стаж
80 Зачитане на трудов стаж за раждане и отглеждане на дете от неработеща майка
81 Осигуровки се дължат над двойния размер на командировъчните
82 Обезщетение за пенсиониране със задна дата
83 Признаване на трудов стаж от бюрото по труда за процент прослужено време
84 Пенсия за сирак
85 Удостоверяване на български осигурителен стаж в чужбина, държави от европейския съюз или в държави, с които има международен договор в областта на социалното осигуряване
86 Обжалване на разпореждане за отказ за пенсиониране
87 Признаване на трудов стаж на отпуска за отглеждане на дете на работеща майка
88 Размери и разпределение за 2012 г. на вноските за държавно обществено осигуряване (ДОО), допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), Учителски пенсионен фонд и за фонд ГВРС
89 Указание относно прилагането на Наредба Н-8
90 Получаване на персонален идентификационен код (ПИК)?
 
Страница 6 от 32

Реклама