Осигуряване. Осигурителни вноски. Пенсии, обществено осигуряване

Осигуряване и осигурителни вноски. Здравно и социално осигуряване. Право на пенсия. Зачитане на осигурителен стаж. Получаване на обезщетения. Престой в чужбина и здравно осигуряване.

466 Писмо № 26-1564-1 от 1.07.2005 г. на НОИ
467 Писмо № 94Т-623-1 от 14.12.2005 г. на НОИ
468 Писмо № 26-1663-1 от 6.10.2005 г. на НОИ
469 Указания за попълване на Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице"
 
Страница 32 от 32

Реклама