Осигуряване. Осигурителни вноски. Пенсии, обществено осигуряване

Осигуряване и осигурителни вноски. Здравно и социално осигуряване. Право на пенсия. Зачитане на осигурителен стаж. Получаване на обезщетения. Престой в чужбина и здравно осигуряване.

46 Здравноосигурителен статус на лице с българско гражданство за времето, през което е пребивавало в държава-членка на ЕС и се е осигурявало здравно по договори с частни застрахователни компании
47 Здравноосигурителни вноски за лице, на което е отпусната пенсия за инвалидност
48 Възстановяване на осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице
49 Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на ЕС
50 Прекратяване на пенсия
51 Кога една пенсия се спира
52 Как се удостоверява при пенсиониране закупен осигурителен стаж?
53 Определяне на минималния осигурителен доход командироване на работници в ЕС
54 Кога може да се закупи осигурителен стаж?
55 Как се определя индивидуалният коефициент на лицето?
56 Как се определя размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст? Какъв доход се посочва в удостоверението за осигурителен доход обр. УП-2, когато лицата са получавали парични обезщетения за времето на отпуск поради временна неработоспособност?
57 Какво трябва да направи едно лице, за да му бъде отпусната пенсия или добавка към пенсията?
58 Осигуряване на прекъснали трудовата си дейност поради общо заболяване, бременност и майчинство
59 Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба Н-8 от 2005г
60 Българите в чужбина подават декларация, за да не дължат здравни вноски за стари периоди
 
Страница 4 от 32

Реклама