Осигуряване. Осигурителни вноски. Пенсии, обществено осигуряване

Осигуряване и осигурителни вноски. Здравно и социално осигуряване. Право на пенсия. Зачитане на осигурителен стаж. Получаване на обезщетения. Престой в чужбина и здравно осигуряване.

31 Признаване на трудов стаж в страна членка като основание за ползване на майчинство в България
32 Обезщетение за безработица след прибиране в България
33 Право на пенсия за инвалидност
34 Ранно пенсиониране на учители
35 Социални права в ЕС
36 Прехвърляне на майчинство
37 Срокове за плащане на осигурителни вноски
38 Размери и разпределение за 2013 г. на осигурителните вноски
39 Освобождаване от плащане на здравни вноски за българи, живеещи в чужбина
40 Заверяване на осигурителни книжки, във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване
41 Издаване на Удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
42 Отпускане и изплащане на парични обезщетения за болест и майчинство
43 Коригиране на данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО във връзка с неправилно категоризиране труда на наети лица
44 Осигуряване на лице на две различни основания
45 Осигуряване на пенсионер, работещ по трудово и без трудово правоотношение
 
Страница 3 от 32

Реклама