Осигуряване. Осигурителни вноски. Пенсии, обществено осигуряване

Осигуряване и осигурителни вноски. Здравно и социално осигуряване. Право на пенсия. Зачитане на осигурителен стаж. Получаване на обезщетения. Престой в чужбина и здравно осигуряване.

136 Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
137 Прилагането на осигурителното законодателство. Становище от 30.03.2011 г.
138 НКПД 2011 - шофьор на товарен автомобил
139 Признаване на стаж от работа в чужбина
140 Дължими здравноосигурителни вноски от пенсионер
141 Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. от ЕТ
142 Ред за осигуряване на докторантите
143 Трудов стаж при 6 часов работен ден
144 Купуване на стаж при пенсиониране
145 Размер на добавката към пенсиите през 2011 г. по закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
146 Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
147 Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
148 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
149 Определяне на нова длъжност от НКПД-2011
150 Парично обезщетение за безработица 2011
 
Страница 10 от 32

Реклама