Осигуряване. Осигурителни вноски. Пенсии, обществено осигуряване

Осигуряване и осигурителни вноски. Здравно и социално осигуряване. Право на пенсия. Зачитане на осигурителен стаж. Получаване на обезщетения. Престой в чужбина и здравно осигуряване.

121 Право на безплатно пътуване за многодетна майка
122 Право на помощи за безработни
123 Получаване на вдовишка добавка към пенсията
124 На каква възраст човек може да получи социална пенсия, ако няма достатъчно стаж?
125 Нова декларация за болничен. Болничните листове се представят с ново Приложение № 15
126 Каква е разликата между осигурителен стаж по Кодекса за социалното осигуряване и трудов стаж по Кодекса по труда?
127 Как се изчислява стаж при извънреден труд
128 На колко дни болнични има право едно лице в годината
129 Осигурителен стаж при 4 часов работен ден
130 Осигуряване на съдружник в ООД, който не полага личен труд в качеството си на съдружник в дружеството, а работи по трудово правоотношение в друго дружество, в което няма участие
131 Наръчник по социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя - 2011
132 Издаване и заверяване на осигурителни книжки на лицата, участващи в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, работещи в международни органи или организации, и изпратените на работа в чужбина от български посредник
133 Издаване и заверяване на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат
134 Прилагане на чл. 7, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване
135 Доплащане за ранно пенсиониране
 
Страница 9 от 32

Реклама