Последно променен на Вторник, 16 Юли 2013 17:28

В Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени е регламентиран обхватът и редът на предоставяне на медицински услуги, свързани с акушерска помощ на здравнонеосигурени жени в болничната медицинска помощ.

Финансирането е заложено в Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г., отделени са средства от трансфери от Министерството на здравеопазването, съгласно които на здравнонеосигурените жени е осигурен един профилактичен преглед и изследвания по реда на Наредбата. / НЗОК

НЗОК заплаща за акушерска помощ за всички здравнонеосигурени жени. За раждането не следва да заплащате.

 

Реклама