Последно променен на Понеделник, 22 Април 2013 16:35

Имам ли право да се пенсионирам три години по рано преди навършване на пенсионна възраст, имам необходимият трудов стаж.

Разпоредбата на чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) предвижда, че право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.

Освен това, в ал. 2 на цитираната разпоредба е предвидено, че от 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете. Това означава, че жените придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2013 г. - при навършена възраст 60 години и 8 месеца и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца; през 2014 г. – при навършена възраст 61 години и осигурителен стаж 35 години и т.н.

Така нар. "ранно пенсиониране" е предвидено само за лица, работили при условията на първа и втора категория труд, за учителите и др. За допълнителна информация може да се обърнете към Националния осигурителен институт.. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама