Последно променен на Четвъртък, 04 Април 2013 12:57

От 1 януари 2000 г. е в сила Кодекса за социално осигуряване, в който са уредени условията за придобиване на право на пенсия за инвалидност. В разпоредбата на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от кодекса е предвидено, че осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа - до датата на заявлението за отпускане на пенсия, както следва:

1. до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа - независимо от продължителността на осигурителния стаж;
2. до 25-годишна възраст - една година;
3. до 30-годишна възраст - 3 години;
4. над 30-годишна възраст - 5 години.

Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година осигурителен стаж. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама