Последно променен на Вторник, 16 Април 2013 17:07

Не е извършена законодателна промяна по отношение на процента на наследствените пенсии, както и на процента на добавката от пенсията на починал съпруг/съпруга. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. беше прието всички пенсии за трудова дейност да се осъвременят от 1 април 2013 г. диференцирано според годината на отпускане на пенсията, както следва:

1. отпуснатите с начална дата до 31 декември 2009 г. – с 9,8%;

2. отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2010 г. – с 8,8%;

3. отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2011 г. – с 5,7%;
4. отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2012 г. – с 2,2%.
Тъй като осъвременяването на пенсиите се прилага и по отношение на пенсията на починалия съпруг/съпруга, когато е пенсия за трудова дейност, по този начин, от 1 април 2013 г. ще се увеличи и получаваната наследствена пенсия или съответно – получаваната добавка, изчислена от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама