Последно променен на Четвъртък, 28 Март 2013 13:11

Въпрос : Служител има заповед за платен годишен отпуск. От същата дата ми представи болничен лист. Трябва да отложа или да прекратя полагаемия отпуск и на какво основание.

Отговор : В чл. 175, ал. 1 от КТ е предвидено, че когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползува допълнително по съгласие между него и работодателя.

В закона не е определена изрично форма на искането, но тъй като разрешаването на отпуска се извършва писмено, следва да се приеме, че и неговото прекъсване се извършва с писмена молба на лицето. Остатъкът от платения годишен отпуск не се продължава автоматично. Той може да се ползва веднага след изтичане на отпуска поради временна неработсоспособност или в по-късен момент. Времето на ползване се определя по взаимно съгласие на страните, за което работникът или служителят е необходимо да подаде молба и съответно да получи писмено разрешение от работодателя си./ Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама