Последно променен на Събота, 23 Февруари 2013 15:02

Етап 1 — Национален размер на пенсията

Ако сте работили в няколко страни от ЕС, пенсионната служба на всяка страна първо ще изчисли вашата пенсия, използвайки своите правила и базирайки се на вноските, които сте платили там (известно като самостоятелно обезщетение).

Ако сте се осигурявали за по-малко от година в дадена страна, може да се приложи специално правило, тъй като някои държави не отпускат пенсия за кратки периоди: осигурителните месеци или времето на пребиваване в страната, в която сте работили за кратко, няма да бъдат изгубени, а ще се вземат предвид при изчисляване на вашата пенсия в страните, в които сте работили по-дълго.

Етап 2 — Европейски размер на пенсията

След това всяка държава прибавя осигурителните ви периоди от всички държави и изчислява какъв би бил размерът на вашата пенсия, ако всички осигурителни вноски са били внесени в нейната пенсионна схема.

Сумата се преизчислява, за да отразява реалното време, през което сте били осигурени в съответната страна (наречено пропорционално обезщетение).

Резултат

Двете суми се сравняват и получавате тази, която е по -висока.

Решението на всяка страна по вашата молба се обяснява във формуляр Р1 който ще получите. Източник ec.europa.eu

 

Реклама