Последно променен на Четвъртък, 21 Февруари 2013 11:27

Въпрос : Работодател, който не е внасял осигуровките. Минава давностния период от 5 год. за плащане на осигуровките, какво се случва с работниците? В смисъл те не си губят правата, но какво се случва със стажа им?

Отговор : Според разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата, работещи по трудово правоотношение са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия.

Видно е, че разпоредбата предвижда, че за работещите по трудов договор осигурителният стаж се зачита, когато осигурителните вноски са внесени или са дължими. Същият период се зачита и за трудов стаж. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама