Последно променен на Сряда, 20 Март 2013 14:30

Въпрос : Работещ пенсионер на постоянен трудов договор има ли право на обезщетение при съкращаване на щата и на какво ?

Отговор : При прекратяване на трудовия договор на посоченото в запитването основание, работникът или служителя има право на следните обезщетения:

Обезщетение по чл.224 от КТ – за неизползван платен годишен отпуск , правото на който не е погасено по давност, се изплаща при прекратяване на трудовото правоотношение.

Обезщетение по чл. 220, ал.1 от КТ – за неспазено предизвестие, ако такова не е отправено и лицето не го е отработило, също се дължи при прекратяване на трудовия договор.

Обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ – за времето, през което работникът или служителят е останал без работа, но за не повече от 1 месец, ако в индивидуалния или колективния трудов договор не е уговорен по-дълъг срок, се изплаща след изтичане на месеца и представяне на трудовата книжка, от която да се направи констатация, че лицето не е работило през посочения период. Обстоятелството, че лицето е пенсионер е без значение с оглед неговото изплащане, след като трудовото правоотношение е прекратено на посочените в разпоредбата основания. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама