Последно променен на Вторник, 22 Януари 2013 15:02

Въпрос : Пенсионерка съм от 1997г. с пенсия 198 лв. От 4 години работя в Италия по трудов договор, внасят ми се всички осигуровки. Имам ли право на преизчисляване на пенсията, включващо дохода ми в чужбина и какви документи да представя?

Отговор : Въпросите свързани с ползването на социални права и получаване на обезщетения при пребиваване или работа в други държави-членки на ЕС се уреждат от Регламент 883/2004. Пълният му текст може да намерите на следния адрес:

Социални права в ЕС

Съгласно този регламент при определяне на правото на пенсия от една държава, се вземат предвид и периодите, завършени съгласно законодателството на другите държави-членки, ако периодите през които сте бил осигуряван в държавата, която искате да Ви отпусне пенсия, са недостатъчни за придобиване на това право. Според предоставената от Вас информация, българският Ви осигурителен стаж е достатъчен за придобиване на българска пенсия, която получавате от 1997г., така че италианският осигурителен стаж няма да се отрази на българската Ви пенсия. Ако се осигурявате легално в Италия бихте могли да получите италианска пенсия, като при преценка правото Ви на такава от италианска страна, следва да бъде взет предвид и българския осигурителен стаж.

Може да отправите искане за това до компетентната италианска осигурителна институция, като посочите че имате периоди на осигуряване в България и/или евентуално в друга държава-членка на ЕС.
След като заявлението Ви бъде получено, то ще бъде препратено по служебен път до компетентната българска институция (НОИ), като те също по служебен път ще потвърдят българските осигурителните периоди. Така потвърдените осигурителни периоди се сумират - т.е. при определяне наличието на право на пенсия от една държава-членка се вземат предвид и периодите осъществени съгласно законодателството на друга държава-членка, а всяка държава изплаща пенсия, изчислена съгласно нейните периоди на осигуряване. Т.е. Италия ще изплаща месечна пенсия, в размер, съответстващ пропорционално на нейните осигурителни периоди.

Придвижването на заявленията и документите се осъществява между компетентните институции, чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи, чиято форма и съдържание са общи за целия ЕС, В сферата на координация на социалната сигурност на ЕС, всички справки, удостоверения и документи са освободени от изискването за легализация или друг вид заверки, а структурирани електронни документи и преносими документи се издават служебно на всеки от официалните езици в ЕС и не подлежат на какъвто и да е превод, легализация или заверка – те се движат служебно и се приемат задължително от всяка администрация на друга държава-членка, ако е спазена компетентността и формата им при издаването. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама