Последно променен на Вторник, 22 Януари 2013 15:04

Въпрос : Работя като старши учител. Във връзка с желанието ми да се пенсионирам три години по-рано получавам противоречиви мнения относно възможността за това. На 28.01.2013 г. навършвам 57 год. възраст, при наличие на 36 год. трудов педагогически стаж. С отработени 8 месеца мога ли да се пенсионирам на 28.09.2013 г. с три години по-рано като учител?

Отговор : След 31.12.2012 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО. До тази дата те придобиваха право на пенсия на посоченото основание 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО за съответната календарна година, в която подават заявление за пенсия.
Поради това от 1 януари 2013г. навършената възраст по § 5 не се преценява съобразно условията за пенсиониране по чл. 68 от КСО за календарната 2013 г., а се преценява спрямо годината, в която самото лице (в зависимост от рождената му дата) навършва възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.
От справката, която направихме в Националния осигурителен институт се установи, че Вие сте родена на 28.01.1956 г. Възрастта, на която бихте придобила право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО е 62 г. и 4 м. Следователно 3 години по-рано от тази възраст е 59 г. и 4 м., които Вие ще навършите на 28.05.2015 г. Едва тогава ще придобиете право на учителска пенсия, ако към тази дата работите на учителска длъжност и имате придобит учителски осигурителен стаж 26 г. и 4 м. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама