Прехвърляне на майчинство

Печат
Вторник, 15 Януари 2013 16:58

Мога ли да прехвърля майчинство на бабата, която е пенсионерка ?

Отговор : Правото на т.нар. прехвърляне на майчинство на бабата на детето е уредено в разпоредбата на чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда, съгласно която отпускът по ал. 1 със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.

Това означава, че правото на отпуска по реда на чл. 164, ал. 3 от КТ не е поставено в зависимост от това, дали лицето е придобило (и упражнило както е във Вашия случай) правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а от даденото съгласие от майката и факта, че лицето работи по трудово правоотношение към датата на ползването на този отпуск. От запитването е видно, че бабата на детето е пенсионерка, но не става ясно дали работи по трудово правоотношение, ако не работи - няма право да ползва прехвърлен от майката отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии: