Прекратяване на пенсия

Печат
Вторник, 13 Ноември 2012 15:26

Прекратяването на пенсиите се извършва от длъжностното лице по пенсионното осигуряване, без да е необходимо пенсионерите или техните наследници да подават заявление (това не изключва необходимостта от представяне на доказателства – документи, водещи до прекратяване на пенсия или добавката –дипломиране, сключване на граждански брак и т.н.)

Пенсията се прекратява, когато:

Когато пенсионерът е починал пенсията се прекратява от края на месеца, в който е починал.

В останалите случаи пенсията се прекратява от датата, на която е възникнало основанието за прекратяването. Източник НОИ

Подобни статии: