Последно променен на Вторник, 13 Ноември 2012 15:20

1. Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му.

2. За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят:

съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31 декември 1996 г. и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт;
съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31 декември 1996 г. и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.

3. Индивидуалният коефициент се определя, като всяко от съотношенията се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода.

4. Когато лицата не са работили след 1 януари 1997 г., индивидуалният коефициент е равен на първото съотношение, а когато базисният период е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен на само на второто съотношението. Източник НОИ

 

Реклама