Последно променен на Вторник, 13 Ноември 2012 15:17

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от 01.01.2017 г. – 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за оставащите месеци осигурителен стаж.

Ако лицата имат осигурителен стаж без превръщане повече от изискуемия за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 за съответната календарна година и продължават да работят след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази възраст процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. – 4, и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 се определя за действителен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31.12.2006 г.

На основание чл. 46, ал. 3, т. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за времето на отпуск поради временна неработоспособност, през което лицата са получавали парични обезщетения от общественото осигуряване в удостоверението за осигурителен доход обр. УП-2 се посочва следния доход:

  • за времето преди 1 януари 2000 г. се посочва доходът, от който е изчислено паричното обезщетение, съгласно действащите разпоредби;
  • за времето от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2004 г. се посочва обезщетението, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски;
  • за времето от 1 януари 2005 г. се посочва доходът, от който е изчислено паричното обезщетение;
  • за времето от 1 януари 2007 г. до 30.06.2010 г. за първия работен ден, изплатен от осигурителя в удостоверението обр. УП-2 се посочва среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение, а за останалите дни, през които е получавано парично обезщетение за временна неработоспособност се посочва доходът, от който е изчислено паричното обезщетение.
  • за времето от 1 юли 2010 г. до 31 декември 2012 г. за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност, изплатени от осигурителя в удостоверението за осигурителен доход обр. УП-2 се посочва 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение, а за останалите дни, през които е получавано парично обезщетение за временна неработоспособност се посочва доходът, от който е изчислено паричното обезщетение.

Източник НОИ

Подобни статии:
 

Реклама