Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване

Печат
Сряда, 18 Април 2012 10:01
Последно променен на Сряда, 18 Април 2012 10:03

Наръчникът по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2012 г. е актуализиран в съответствие с промените за 2012 г. в Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и съответните подзаконови нормативни актове

Подобни статии: