Съгласно чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, съответната дирекция "Инспекция по труда" издава нова въз основа на писмена молба-декларация на работника или служителя, в която се посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работил.

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена от работника или служителя, в новата трудова книжка съответната дирекция "Инспекция по труда" по местоживеене на лицето вписва данни за трудовия стаж въз основа на представените от него удостоверения по образец съгласно приложение № 2 от наредбата или други оригинални документи, съдържащи тези данни. Работодателите са длъжни да издават исканите удостоверения в 7-дневен срок от поискването им. / Въпроси и отговори от МТСП

Подобни статии:
 

Реклама