Последно променен на Вторник, 24 Януари 2012 19:03

Съгласно чл. 60 от КТ от 1951г. работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане при първо дете в размер на 120 календарни дни, при второ – 150 календарни дни, при трето – 180 календарни дни и при четвърто и всяко следващо – по 120 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. При определяне размера на отпуска се вземат предвид живите деца, родени или осиновени от майката, която ползва отпуска.

Непосредствено след използване на този отпуск, ако детето не е настанено в детски ясли или в друго детско заведение, по искане на майката се разрешава допълнителен отпуск за отглеждане на малко дете в размер на 6 месеца за първо дете, 7 месеца за второ дете, 8 месеца за трето дете и по 6 месеца за всяко следващо дете. По смисъла на настоящата разпоредба един месец включва 30 календарни дни. Този трудов стаж се вписва в трудовата книжка.
В чл. 61 от КТ от 1951г. е предвидено, че предприятието, учреждението или организацията е длъжно при поискване да разреши на майката – работничка или служителка неплатен отпуск до навършване на тригодишна възраст на детето.Този отпуск се зачита за трудов стаж. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама